dla budownictwa
- dźwigi
- koparki
- zagęszczarki
- walce
- wibratory
- agregaty

Dla budownictwa

 1. Naprawy silników spalinowych zagęszczarek, wibratorów, wózków widłowych, agregatów prądotwórczych, kompresorów
  w tym :
  • Naprawy głowic:
   1. obróbka głowic aluminiowych i żeliwnych
   2. planowanie powierzchni
   3. regeneracja gwintów świec zapłonowych i żarowych
   4. sprawdzenie szczelności płaszcza wodnego
   5. wymiana prowadnic zaworowych
   6. wymiana gniazd zaworowych
   7. szlifowanie i docieranie zaworów
   8. regulacja luzów zaworowych płytkami, kieliszkami
   9. frezowanie i docieranie gniazd zaworowych
   10. osiowanie wałka rozrządu
  • Regeneracja wałów korbowych:
   1. szlifowanie czopów oraz ich polerowanie
   2. wymiana łożysk tocznych wału korbowego
   3. regeneracja czopów koła rozrządu lub koła pasowego
  • Regeneracja oraz sprawdzenie korbowodów:
   1. sprawdzanie prostopadłości
   2. regeneracja stopy korbowodu
   3. wymiana tulejki w główce korbowodu
   4. kątowanie korbowodów
   5. montaż tłok-korbowód
  • Bloki i tuleje cylindrowe:
   1. szlifowanie cylindrów - wytaczanie i honowanie
   2. wymiana tulei cylindrowych mokrych i suchych
   3. planowanie powierzchni
   4. osiowanie bloków
   5. dorabianie nietypowych tulei cylindrowych
 2. Regeneracja gwintów śrub w obudowach, korpusach, wahaczach
 3. Wykręcanie urwanych szpilek, śrub
 4. Przetaczanie kół zamachowych
 5. Wytaczanie bębnów hamulcowych
 6. Przetaczanie tarcz hamulcowych
 7. Regeneracja gwintów świec żarowych i zapłonowych bez demontażu głowic
 8. Wymiana łożysk piast kół
 9. Wymiana tulei metalowo - gumowychДля строительства

 1. Ремонты двигателей внутреннего сгорания трамбовок, вибраторов, грузоподъемников, бензогенераторов, компрессоров, в т. ч.:
  • Ремонты головок:
   1. обработка алюминевых и чугунных головок
   2. планироваие поверхности
   3. восстановление нарезок свечей зажигания и накаливания
   4. проверка герметичности водяной рубашки
   5. замена направляющих втулок клапанов
   6. замена седел клапанов
   7. шлифовка и притирка клапанов
   8. регулировка клапанных зазоров плитами, чашками
   9. фрезеровка и притирка седел клапанов
   10. выравнивание распределительного вала
  • Восстановление коленчатых валов:
   1. шлифовка и полировка шипов
   2. замена подшипников качения коленчатового вала
   3. восстановление шипов зубчатого колеса ГРМ или шкива коленчатово вала
  • Восстановление и проверка шатунов:
   1. поверка перпендикулярности
   2. восстановление кривошипной головки
   3. замена втулки в поршневой головке
   4. центровка шатунов
   5. установка комплекта поршень-шатун
  • Блоки и гильзы цилиндров:
   1. шлифовка цилиндров – расточка и хонингование
   2. замена сухих и мокрых цилиндров втулок
   3. планирование поверхности
   4. выравнивание блоков
   5. изготовление необычных гильз цилиндров
 2. Восстановление нарезок болтов в корпусах, коробках, балансирах
 3. Вывинчивание сломанных шпилек, болтов
 4. Проточка маховиков
 5. Точение тормозных барабанов
 6. Проточка тормозных дисков
 7. Восстановление нарезок свечей зажигания и накаливания без снимания головок
 8. Замена подшипников ступиц у колес
 9. Замена резинометаллических втулок